FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रत्नेश्वर प्रसाद साह रत्नेश्वर प्रसाद साह नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन meringden@gmail.com 9852660822
उदय कुमार यादव जनस्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य शाखा प्रमुख udayaiom22@gmail.com 9851191024
हरी बहाुर कवर शिक्षा अधिकृत शिक्षा harikawar4@gmal.com ९८४७१६०६८२
इ. पवन पौडेल इन्जिनियर pawanpaudel771@gmail.com 9843797461
जितेन लम्बु सूचना प्रविधि अधिकृत/सूचना अधिकारी/उजुरी प्रशासक IT jitengy@gmail.com ९८५२६६०८२०
देउमान लोङवा लिम्बु MIS Operator 9842714290
ज्ञानेन्द्र लिम्बु सव ओभरसियर प्राविधिक 9867996984
रविना हाङगाम नायव प्राविधिक सहायक 9862645267
धन प्रसाद केदेम सव इन्जिनियर dhanprasad709@gmail.com ९८४२६६३९५८
डम्बर हाङ्‌गाम सव ओभरसियर
चेतनाथ गुरागाँई पशु शाखा प्रमुख chetanvai7@gmail.com 9741515142
रमेश कुमार राई कृषि शाखा प्रमुख rairamesh3030@gmail.com ९८६२१६१४८५
बिशन लिम्बु खा.प.सा.टे. प्राविधिक 9844665927
राजन गुरागाँई नायव प्राविधिक सहायक 9862771324
विष्‍णु कुमार केदेम सहायक कम्प्युटर अपरेटर
रमेश रिमाल हेभी सवारी चालक 9840279753
सुरज खत्री सवारी चालक surajkhatri2049@gmail.com 9741485051
तारा बहादुर मगर कार्यालय सहयोगी
शान्तिला सुब्बा कार्यालय सहयोगी
सविना लिम्बु कार्यालय सहयोगी ९८४२६६०५७८