FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७९।८० को वार्षिक समिक्षा बैठक

आज मिति २०८० असोज २१ गते आईतबारका दिन बिहान ०९:०० बजे गाउँपालिका अध्यक्ष श्री यूक हां विर हांगाम ज्यूको अध्यक्षतामा
आ. व. २०७९।८० को बजेट तथा सोको कार्यान्वयन समीक्षा सन्दर्भमा बैठक सम्पन्न भएको छ ।

विदा सम्वन्धी

विदा सम्वन्धी सूचना

Pages