FAQs Complain Problems

गुराँसे पोखरी

Read More

संविधान दिवस २०७५

Read More

"पूर्ण खोपयुक्त मेरिङदेन गाउँपालिका" घोषणा कार्यक्रम

Read More

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्यसपछि रु. ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 1.  सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि;
 2.  बसाइँसराईको लगत हस्तान्तरण फारामको सक्कल प्रति ।
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्यसपछि रु. ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 1.  सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि;
 2.  अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसालाको प्रतिलिपि;
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्यसपछि रु. ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. दुलाहा-दुलहीको जन्म दर्ताको प्रतिलिपि वा जन्म सिफारिस र नागरिकताको प्रमाणपत्र;
 2. कुनै एक जना विदेशमा रहेमा विदेश स्थित नेपाली राजदुतावासबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामा;
 3. दुलाहा वा दुलही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागज;
 4. दुवै जनाको हालै खिचेको अटो साईजको फोटो । 
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (नागरिकता बनेको भएमा);
 2. सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि;
 3. विदेशी भएमा सूचक र मृतकको राहदानी प्रवेशाज्ञा तथा निज त्यस वडामा बसोबास गरिरहेको प्रमाण;
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्यसपछि रु. ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. बाबु आमाको नागरिक्ताको प्रतिलिपि;
 2. स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा जन्म भएको भए उक्त संस्थाबाट जारी जन्म प्रतिवेदन;
 3. घरमा जन्म भएको भए पछिल्लो खोप दिएको प्रमाण;
 4. अस्पताल वा खोपको प्रमाण नभएमा जन्म दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वयंलाई उपस्थित गराउने वा सम्बन्धित वडाबाट जन्म दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्तिको जन्म प्रमाणित गरेको कागज;
 5. विदेशी भएमा बाबु, आमाको राहदानी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडामा बसोबास रहेको प्रमाण;
 6. भारतीय भएमा भारतीय नागरिक भनी पहिचान खुल्ने प्रमाण;
 7. बाबु बेपत्ता वा ठेगाना थाहा नभएको भए सो सम्बन्धमा प्रहरीको पत्र;