FAQs Complain Problems

मेरिङदेन गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको तेश्रो चौमासिक तलब भत्ता तथा छुट पाठ्यपुस्तक आदि समेतको रकम नेपाल बैँक लिमिटेडको सम्बन्धीत स्कुलको खातामा जम्मा गरीएको जानकारी गराईन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: