FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

थुकिया चाँगा कनेक्टिङ चाइना बोर्डर सडकर बोलपत्र आव्हान सूचना

२०७८/०७९ 09/16/2021 - 02:03

मेवाथुम सडक निर्माण तथा आगु-लुङ्जा-तेन्थाप-थिङलाबु सडक निर्माण बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 04/02/2021 - 13:19 PDF icon CCF04022021.pdf

जस्तापाता खरीदको सूचना ।

७७/७८ 02/20/2021 - 10:58

लङवाखोला मोटरेवल पुल सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 09/04/2020 - 17:19

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 08/04/2020 - 10:47

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 07/05/2020 - 16:08

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 03/17/2020 - 13:07

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 03/17/2020 - 13:07

सिलबन्दी सवारी साधनको प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना !!!

७६/७७ 02/19/2020 - 19:35 PDF icon jpg2pdf (2).pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 08/20/2019 - 17:31 PDF icon jpg2pdf.pdf

Pages